לוח מודעות


 

עדכון בנושא השלמות: במקרה של מילואים או מחלה יש להוריד את הטופס הבא, למלאו ולהביאו עם האישור המתאים ללביא בשנקר 201. במקרה של מחלה יש להביא אישור מחלה רפואי על שלושה ימי מחלה לפחות.

במקרה של החסרת מעבדה מסיבה אישית חריגה (חתונה, לידה וכו' מדרגה משפחתית ראשונה) יש לפנות במייל למדריכים הראשיים labahead@post.tau.ac.il לקבלת אישור, ולאחר מכן להוריד את הטופס הבא, למלאו ולהביאו ללביא, בצירוף עותק מודפס של האישור המיוחד.

טופס השלמה

ניתן לבצע החלפה של מועד ניסוי עם זוג אחר הלומד את אותו הניסוי. כלומר, באם ינתן זוג שמסכים להחלפה, ניתן יהיה להחליף את מועד ביצוע ניסוי מסויים עם זוג אחר.

בכדי לקבל אישור להחלפה, יש למצוא זוג אשר מבצע את אותו הניסוי, ולשלוח למדריכות הראשיות טופס "אישור להחלפת זוגות במעבדה א" לפני התאריך המוקדם ביותר לביצוע הניסוי (לא ניתן לבצע החלפה בדיעבד).

טופס אישור לחלפת זוג

סטודנטים חדשים למעבדה:

כל מי שלא היה נוכח בכנס מתבקש להשלים את החומר שכולל מצגת נהלים (נמצאית תחת לשונית הקדמה), חוברת ומצגת הסטטיסטיקה (נמצאות בלשונית סטטיטיקה).

יש לוודא שאתם יודעים לאיזו קבוצה אתם שייכים (לפי שתי הספרות האחרונות במספר הקורס שמופיע במערכת המידע האישי לסטודנט במערכת השעות).

יש לוודא את סדר ותאריכי הניסויים (נמצאים בלשונית ניסויים ומדריכים).

יש להגיש את התרגיל שבתיקיית סטטיסטיקה למעבדה הראשונה


אין להגיע למעבדה עם נעליים פתוחות (לרבות נעלי בובה). תלמיד שיגיע ללא נעליים סגורות לא יורשה להיכנס למעבדה!